Vi tager altid en besigtigelse af havn og lokalområde. Havnekortet udvikles med det formål at skabe et enklere overblik over et kompliceret område. Udenlandske gæstesejlere, turister, lokale borgere, erhverv – alle har forskellige behov.

En besigtigelse og observationer kan føre til bedre løsninger og værdi for gæsterne.

De første skitser afprøver forskellige behov. Havnekort skal altid skabe en nem tilgang og hurtig forståelse. Havnekort kan bidrage til en ønsket brugeradfærd eller sætte fokus på særlige områder på havnens arealer.

Første skitser før det endelige kort tegnes. Med udgangspunkt i egne observationer og havnes behov.
Et havnekort kan vendes så det beskues i samme retning som er vejen ind i havnen.
Et udpluk af de udviklede symboler som er udviklet til international forståelse. Symboler kan også udføres som skiltning. Enkelthed er også god økonomi.
Symbolerne indeholder også pile så der kan udføres “wayshowing” som øger havnens serviceniveau.

Havnekort tegnes af designere som ejer en stor passion for at skabe værdifulde kortdesigns.

Formålet med et Havnekort er at skabe sammenhæng, forenkle information og rydde op i “skilteskoven” i danske havne.
Både til gavn for miljø og ressourcer samt den daglige drift i en havn.

Havnekort bør placeres på strategiske udvalgte spots i havnen – spots hvor der er færdsel og behov for information.
Havnekort bør være i en gengivelse og størrelse som giver en positiv oplevelse.

Et originalt Havnekort kan skabe en unik oplevelse for gæster i havnen.

Et Havnekort kan gengives i et system med henvisningskiltning f.eks til nærmeste toilet.
Havnekort kan kombineres med molenummer/afsnit for bedre wayshowing.